Doutora en Humanidades e Comunicación pola Universidade Carlos III de Madrid, escritora e investigadora sobre feminismo e construción sociocultural do amor romántico.
Compaxina a súa labor divulgadora coa de consultora en institucións como UNESCO, ILANUD e AECID e profesora na Universidade Carlos III de Madrid, Universidade da Sorbona París IV e UNED/UNED Costa Rica.
Ademáis é creadora do Laboratorio do Amor, unha rede social na que imparte talleres e coordina a comunidade de mulleres, un espazo de acompañamento e construción de coñecemento colectivo. O súa principal liña de investigación é o amor romántico desde unha perspectiva de xénero: investiguei na súa tese doutoral sobre a dimensión política, social, económica, cultural, sexual e emocional das relacións de parella, e desde entón estuda e escribe sobre iso.
É autora de libros como: “A construción sociocultural do Amor romántico”, nos Editorial Fundamentos, “Máis aló das etiquetas”, na Editorial Txalaparta, “Mujeres que xa non sofren por amor”, e “Homes que xa non fan sufrir por amor”, nos Libros da Catarata e numerosos artigos en medios como Pikara Magazine, Mente Sa e Revista Cáñamo, aínda que tamén publiquei no País, eldiario.es, Global Voices, Nacla, The Good Men Project, A Rede 21(Uruguai), ou o xornal O Cidadán (Chile).

QUERERSE PARA QUERER: CONSTRUÍNDO RELACIÓNS SAÚDABLES

Neste taller se traballará a autoestima, o autocoñecemento, e o empoderamento persoal e colectivo como bases para construír relacions saúdables. Exporánse ferramentas para construír relacións igualitarias, sás, e libres de malos tratos e violencia. Se falará da soidade e da importancia das redes afectivas para evitar a dependencia emocional. Trátase de aplicar a teoría feminista ás nosas vidas cotiás para vivir mellor, sufrir menos e gozar máis dos nosos afectos, a nosa sexualidade e as nosas relacións amorosas.
Laura Costoya é unha Traballadora Social apaixonada do Emprendemento e do Desenvolvemento Persoal. Na súa empresa, axuda ás persoas para descubrir e rendibilizar os seus talentos.. É a xerente de Starcoach. onde desempeña labores de Coach e Mentora. O seu obxectivo é axudar aos seus clientes para alcanzar as súas metas establecendo plans estratéxicos e potenciando as súas habilidades. Tamén é socia fundadora de Galemprende, un proxecto creado para ofrecer formación e acompañamento no proceso de emprendemento e así fortalecer o tecido empresarial galego.

CARA ONDE VOU? CLAVES PARA MELLORAR A EMPREGABILIDADE

Neste obradoiro traballarase o desenvolvemento de competencias e a adquisición de recursos enfocados á procura de emprego ou ao proceso de emprendemento. Cunha perspectiva de xénero, fomentarase o manexo do desenvolvemento persoal para así maximizar a potencialidade de oportunidades, facendo fincapé na importancia do autocoñecemento como base para saber hacia onde enfocar o futuro laboral.
Educadora social, pedagoga, doutora en educación e investigadora do Seminario Permanente de Emocionalidade, Xéneros e Desenvolvemento Humano do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (EXDEHU). Formadora experta en educación emocional e educación para a igualdade de oportunidades.
Aixa é autora e co-autora de diversas publicacións como “Igualdad y roles de género en las mujeres inmigrantes marroquís”, a revista de Estudos e Investigación en Psicoloxía e Educación “Emprendimiento femenino en los grados de Maestra en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela” ou a publicación “Educación emocional del cerebro patriarcal”
Recibiu o premio da IV Convocatoria de Proxectos Escolares da sección EducaBarrié da Fundación Barrié de la Maza, na modalidade de Proxecto Colaborativo entre o IES “Xulián Magariños” de Negreira e o Seminario EXDEHU do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela que foron seleccionados por “SINTO-nizando,” un Programa Integral de Educación Emocional e Social con perspectiva de xénero para Educación Secundaria Obrigatoria.

COEDUCACIÓN DESDE A INFANCIA

Nesta xornada destinada a pais, nais e persoas educadoras, exporanse diferentes actividades e xogos a través dos cales se pretende traballar a construción e deconstrucción de estereotipos tendo en conta as novas masculinidades e fomentando así a participación dos máis pequenos e pequenas nas actividades para a promoción da igualdade, xerando conciencia dende a infancia.

ESCOLLE O TEU OBRADOIRO E INSCRÍBETE!